Høytidelig åpning av "Sykepleiernes hus i Vestfold"

Av Inger Stulen, 31.10.2013

Tirsdag 29.oktober ble "Sykepleiernes hus" i Vestfold offesielt åpnet ved fylkesordfører Per-Eivind Johansen.

Åpningen ble markert med deltakelse fra  fylkesstyret, inviterte gjester fra Høgskolen i Vestfold, andre organisasjoner, Sykehuset i Vestfold, tidligere fylkesledere og ansatte. Fra NSF deltok også generalsekretær Olaug Flø.

Før fylkesordføreren foretok den offisielle åpningen av lokalene, innledet fylkesleder Lisbeth Rudlang med å ta et tilbakeblikk på NSFs historie i Vestfold og å gi en orientering om fylkeskontorets arbeid. Hun sa også at hun ønsket at Sykepleiernes hus i Vestfold skulle bli et aktivt og levende hus som vil bli benyttet av alle medlemmene i Vestfold.

Heidi Kapstad, dekan ved Fakultetet for helsevitenskap, HBV (høgskolen i Buskerud og Vestfold) holdt deretter et interessant og engasjerende foredrag med tittelen:

"Ny høgskole - nye muligheter for sykepleie og sykepleiefaget?"

Etter servering av kanapeer og kake fulgte hilsningstaler med overrekkelse av gaver og blomster.

 

 

Engasjerte gjester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fylkesleder Lisbeth Rudlang        

                                                   Fra fylkesstyret Kristina Tørnvall  Asbjørg Tåtøy