Om årsmøtet

Av NSF Student, 01.11.2013

NSF Students årsmøte er det høyeste studentorgan i NSF.
På årsmøtet er alle studenter fra landets sykepleierutdanninger representert.
Her diskuteres viktige saker relatert til sykepleierutdanningen.

Årsmøte skal:

  • Fremme sykepleierstudentenes interesser på alle nivåer
  • Bidra aktivt i forhold til sykepleierstudentenes faglige vekst, lønns- og arbeidssosiale vilkår og identitet til sykepleierfaget
  • Bidra til å kvalitetssikre utdanningen
  • Arbeide for å utvikle organisasjonen lokalt og sentralt