Vil du bli abonnent?

 

De som ikke fyller kravene til å bli medlem kan bli ”abonnenter". Abonnentene vil, som øvrige medlemmer, motta nyhetsbrevet, få informasjon om fagseminaret, kurs og lignende. De kan derimot ikke søke på fagutviklingsstipend fra SiS, delta på generalforsamlingen eller få redusert kursavgift

Interesserte kan ta kontakt med nestleder Torunn Vigdal.