Samarbeidsmøte Dialyseenheter 2013

Av Kai-Gunnar Lillefosse, 13.11.2013

SjukehusetInnlandet Elverum og Lillehammer hadde ansvar for å organisere samarbeidsmøtet i Helse Sør-Øst for året 2013.

For at reisevegen skulle være så skånsom som mogleleg valgte Sjukehuset Innlandet at møtet vart halde i Rikshospitalets lokaler.

Målgruppa var som vanleg sjukepleiarar og hjelpepleiarar tilknytta dialyseavdelingar i Helse Sør-Øst. Deler av programmet var tilegna ernæring og blodtilgang. Sjukehuset Innlandet vil etter møtet dele erfaringar med blodtilgang til resten av Noregs kunnskapshungrige dialysepersonell.

Vedlagt vil de finne presentasjonar frå Pim Benshop og Jan Edenberg. Håper desse er til nytte for framtidige diskusjonar og behandlingar.