MEDLEMSFORDEL/REISESTIPEND

Av NSF

Hvert år tildeles et medlem av faggruppen reisestipend for å delta på det danske eller svenske hudseminaret.

Hudseminarene arrangeres henholdsvis i mars (dansk) og september/oktober (svensk).

Gå inn på vedlegget for å se hvor og hvordan en søker.