Pleie- og omsorgsoverenskomsten mellom NHO/NHO Service og NSF 2014-2016

Av NSF

Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527 mellom NHO/NHO Service og NSF