Marie Aakre utnevnt som æresmedlem av Norsk Sykepleierforbund

Av Kenneth Sandmo Grip, 26.11.2013

Marie Aakre ble torsdag 21.12 utnevnt til æresmedlem av Norsk Sykepleierforbund. Utnevnelsen ble gjort av forbundsleder Eli Gunhild By i anledning NSF Sør-Trøndelags jubileumsjulemøte. Dette er en utnevnelse som henger høyt i NSF, men vi er glade for at forbundsledelsen har gjort dette vedtaket og vil gratulere Marie med utnevnelsen! Her finner du Sykepleiens artikkel om utnevnelsen.