NSF FUFF konferanse 2014 i Svolvær

Av Ragnhild K. M. Høisæth, 10.12.2013

Programmet for seminaret i Svolvær er nå klart!

 

DAG 1: Mandag 26. mai  

09.00-10.00

Registrering

10.00-10.15

Åpning av konferansen

Anita Tymi, Leder NSF FUFF.

10.15-11.00

Jobbklar og ferdigutdannet? Hva kan vi forvente av en nyutdannet sykepleier?

Torunn Erichsen, Høgskolelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus.

11.00-11.20

Presentasjon av utstillerne

11.20-11.45

Utstillingsbesøk, kaffe og frukt 

11.45-12.15

Trainee – gammal vin i nye flasker

Wibeke Krokås, Prosjektleder Haukeland Universitetssykehus. 

12.15-12.45

Erfaringer med å være i trainee stilling

Kine Bentzen, Trainee, Haukeland Universitetssykehus. 

12.45-13.00

Spørsmål og diskusjoner til foreleserne 

13.00-14.00

Utstillingsbesøk og lunsj 

14.00-14.45

Går sykepleierutdanning og samfunnsutvikling i samme retning?

Grete Samstad. Helsefaglig sjef. St. Olav Hospital 

14.45-15.15

Får samfunnet de sykepleierne de behøver?

Elsa Kommedahl, Studieleder Universitetet i Nordland.  

15.15-15.45

Utstillingsbesøk og kaffe 


15.45-16.15

Studenttette enheter. Er det veien å gå?

Tove Larssen, universitetslektor. Universitetet i Nordland. 

16.15-16.45

SKUV, systematisk klinisk undersøkelse og vurdering

Anita Tymi, Universitetslektor. Solveig Breivik, Universitetslektor ved Universitetet i Nordland. 

16.45-17.00

Spørsmål til foreleserne, diskusjon

Dag 2: Tirsdag 27. mai

 

 

09.00- 09.45

Utvikling av mastergradsstudier i klinisk sykepleie – hvordan ivareta profesjonskravet?

Dag-Gunnar Stubberud, Førstelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus-Oslo. 

09.45-10.15

Videreutdanning og rolleglidning

Geir Sverre Braut, Assisterende direktør i Statens Helsetilsyn. 

10.15-10.45

Utstillingsbesøk, kaffe og frukt 

10.45-11.15

Kompetansekrav for ansatte i sykepleierutdanningen

Tove Blytt Holmen, Avd. direktør, NOKUT. 

11.15-11.45

NSF sitt syn på kompetansekrav til ansatte i bachelorutdanningen

Kari Elisabeth Bugge, Fagsjef ved NSF fag- og helsepolitisk avdeling. 

11.45-12.15

Hvordan nyttiggjøre doktorgraden i bachelorutdanningen?

Johanne Alteren, Førsteamanuensis, Universitetet i Nordland, Campus Helgeland. 

12.15-13.00

Har sykepleierutdanningen og sykehusene blitt to uforenelige kulturer?

Liv-Karin Halvorsen Bastøe, Førstelektor Høgskolen i Østfold. 

13.00–14.00

Utdeling av posterpris og lunsj

Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk
spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 9 timer.