Fylkeskontakt

Av Torild Simensen, 11.09.2018

Fylkeskontakt: Bente Skottheimsvik, Helse Møre- og Romsdal, Molde.

Tlf. 95733429

e-mail: bmskothe@online.no