Satser for å gi veiledning

Av NSF
Et vanskelig spørsmål å gi et klart svar på. Vi har likevel formulert noen tanker som kan hjelpe deg på veien...

Faggruppen får til stadighet henvendelser vedr. hvor mye en kan ta pr. veiledningstime. Det er et vanskelig spørsmål å gi et klart svar på! Grunnen til det er at det ikke finnes eksakte satser p.t. Det finnes heller ingen egen stillingskode for veiledere i lønnsregulativet.

Erfaringsmessig tar veiledere mellom kr.600,- og kr.850,- pr. veiledningstime (45 minutter), avhengig av erfaring og utdannelse. Enkelte får forespørsel fra arbeidsgiver om å gi veiledning ved siden av det ordinære ansettelsesforhold. Mange forhandler seg da fram til ekstra kompensasjon for dette.