Nytt medlemsblad desember 2013

Av Inger Helene Brandsar, 10.12.2013

I disse dager kommer juleutgaven ut i deres postkasser!

Bladet produsers av våre eminente redaktører, og nå skal desverre to av redaktørene avslutte sine verv. Vi trenger derfor nye skribenter! Redaktørene våre deltar i alle styremøter. Det er viktig for kontinuiteten og for at de skal være en aktiv del av å formidle det Landsgruppen i slagsykepleie ønsker å formidle. I tillegg sender vi redaktørene på konferanser og kurs etter som vi har anledning. Det er en lærerik rolle!