Nye styremedlemmer i de regionale helseforetakene

Av Elin Nerdahl, 20.12.2013

Helse- og omsorgsministeren offentliggjør i går sin innstilling til nye styremedlemmer i de regionale helseforetakene. Antallet styremedlemmer i de fire styrene er redusert fra 36 til 26 medlemmer. Over halvparten av styremedlemmene er kvinner.

- Størrelsen på styrene har i flere sammenhenger vært til hinder for gode prosesser og grundige diskusjoner. Derfor mener jeg at det var riktig å redusere antallet eieroppnevnte styremedlemmer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 Selve oppnevningen av styremedlemmene for de regionale helseforetakene finner sted i foretaksmøtene 7. januar 2014. Styremedlemmene oppnevnes for en periode på to år.

 

 

Styrene i de regionale helseforetakene er de øverste ansvarsorganene i helseregionen. Styrene skal påse at helseforetakene i regionene gir gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen i regionen. Styret har ansvar for at de helsepolitiske målene nås innenfor rammene som Stortinget har vedtatt. 

Styret for Helse Sør-Øst RHF vil bestå av følgende styremedlemmer:

Leder: Nestleder: Per Anders Oksum Sigrun E. Vågeng (ny) Eyolf Bakke (ny) Anne Cathrine Frøstrup (ny) Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud (ny) Truls Velgaard (ny)

Ansatterepresentanter: Kirsten Brubakk Irene Kronkvist Terje Bjørn Keyn Svein Øverland

 http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/pressesenter/pressemeldinger/2013/nye-styremedlemmer-i-de-regionale-helsef.html?id=748268