Aktivitetsplan for Vestfold 2014

Av Inger Stulen, 30.10.2014

Her kan du se NSF Vestfolds aktivitetsplan for 2014.

Endringer kan forekomme underveis, og dokumentet skal bli oppdatert automatisk når så skjer.

Planen er foreløpig mest til "internt bruk" i organisasjonen, dvs for hovedtillitsvalgte, fylkesstyret og fylkeskontoret.

Aktivitetsplan NSF Vestfold 2014