HTV-konferanse desember 2013

Av Anne Britt Sodefjed, 20.12.2013

Hovedtillitsvalgte og fylkesstyret i Vest-Agder har hatt lærerike dager i Oslo. Svært engasjerte deltakere!

Det startet med besøk hos KLP,  der vi fikk grundig opplæring i sykepleiernes pensjonsrettigheter. Videre var vi på Stortinget der stortingsrepresentant Kari Henriksen viste oss rundt og fortalte svært interessante historier. Vi fikk mulighet til å møte flere av representantene fra Vest-Agder. Det ble en god og nyttig dialog der tillitsvalgte fikk mulighet til å komme med spørsmål og innspill til politikerne. Siste del av konferansen foregikk på T22, Sykepleiernes hus. Her fikk vi omvisning og hadde undervisning, blant annet om "faglig forsvarlighet"