Utviklingsplan STHF- brev til medlemmene

Av Elin Nerdahl, 23.12.2013

Fylkesstyret ved Sigrunn Ø. Gundersen har via foretakstillitsvalgt Inger Ann Aasen, sendt en uttalelse til medlemmene på sykehusene. Uttalelsen ligger vedlagt.