Aktivitetsplan 2014

Av Grethe Ellingsen, 03.01.2014

Vedlagt følger aktivitetsplan for NSF Finnmark for 2014.

Den vil bli forløpende ajourført.