Fagkonferansen "Jobbklar og ferdig utdannet?" 26. – 27. mai 2014

Av NSF

Formålet med konferansen er å belyse det viktige spørsmålet om hvor godt forberedt en nyutdannet sykepleier er til å gå ut i arbeid.

Er det spesielle metoder som bedrer overgangen fra skole til praksis slik at nyutdannede sykepleiere og arbeidsplassene har felles forventninger og forståelse til deres yrkesfunksjon? Går sykepleieutdanningen og samfunnsutviklingen i samme retning?

Vi lever i en tid der både mastergrad og doktorgrad blir mer vanlig, og et viktig spørsmål er hvordan denne kompetansen brukes i sykepleiepraksis og i sykepleierutdanningen.  Kan videreutdanningene gi nok klinisk kompetanse når de blir utdanninger på masternivå? Er det slik at høyere formell utdanning på høgskoler og universiteter gir dyktigere sykepleiere?  

Selv om konferansen nok ikke kan gi det fulle og hele svaret på dette, vil den bidra til faglige innspill i viktige debatter om utdanning og praksis, forskning og sykepleiefag.

Velkommen til to spennende dager i Lofoten!

DAG 1: Mandag 26. mai

09.00-10.00

Registrering

10.00-10.15

Åpning av konferansen

Anita Tymi, Leder NSF FUFF.

 

10.15-11.20

Jobbklar og ferdigutdannet? Hva kan vi forvente av en nyutdannet sykepleier?

Torunn Erichsen, Høgskolelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus.

 

11.00-11.20

Presentasjon av utstillerne

11.20-11.45

Utstillingsbesøk, kaffe og frukt

 

11.45-12.15

Trainee – gammal vin i nye flasker

Wibeke Krokås, Prosjektleder Haukeland Universitetssykehus.

 

12.15-12.45

Erfaringer med å være i trainee stilling

Kine Bentzen, Trainee, Haukeland Universitetssykehus.

 

12.45-13.00

Spørsmål og diskusjoner til foreleserne

 

13.00-14.00

Utstillingsbesøk og lunsj

 

14.00-14.45

Går sykepleierutdanning og samfunnsutvikling i samme retning?

Sissel Tollefsen. Instituttleder Høgskolen i Bergen.

 

14.45-15.15

Får samfunnet de sykepleierne de behøver?

Elsa Kummedahl, Studieleder Universitetet i Nordland.

 

15.15-15.45

Utstillingsbesøk og kaffe

 


15.45-16.15

Studenttette enheter. Er det veien å gå?

Tove Larssen, universitetslektor. Universitetet i Nordland.

 

16.15-16.45

SKUV, systematisk klinisk undersøkelse og vurdering

Anita Tymi, Universitetslektor. Solveig Breivik, Universitetslektor ved Universitetet i Nordland.

 

16.45-17.00

Spørsmål til foreleserne, diskusjon

Dag 2: Tirsdag 27. mai

 

 

09.00- 09.45

Utvikling av mastergradsstudier i klinisk sykepleie – hvordan ivareta profesjonskravet?

Dag-Gunnar Stubberud, Førstelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus-Oslo.

 

09.45-10.15

Videreutdanning og rolleglidning

Geir Sverre Braut, Assisterende direktør i Statens Helsetilsyn.

 

10.15-10.45

Utstillingsbesøk, kaffe og frukt

 

10.45-11.15

Kompetansekrav for ansatte i sykepleierutdanningen

Tove Blytt Holmen, Avd. direktør, NOKUT.

 

11.15-11.45

NSF sitt syn på kompetansekrav til ansatte i bachelorutdanningen

Kari Elisabeth Bugge, Fagsjef ved NSF fag- og helsepolitisk avdeling.

 

11.45-12.15

Hvordan nyttiggjøre doktorgraden i bachelorutdanningen?

Johanne Alteren, Førsteamanuensis, Universitetet i Nordland, Campus Helgeland.

 

12.15-13.00

Har sykepleierutdanningen og sykehusene blitt to uforenelige kulturer?

Liv-Karin Halvorsen Bastøe, Førstelektor Høgskolen i Østfold.

 

13.00–14.00

Utdeling av posterpris og lunsj

     

 

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Det søkes NSF om godkjenning av programmet som meritterende til klinisk stige.

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

Thon Hotel Lofoten ligger idyllisk til på havnen i Svolvær, midt i hjertet av Lofoten. Du kan gå tørrskodd fra hurtigruten til hotellet, og det er gangavstand til alle attraksjonene i Svolvær. Hotellet er direkte tilknyttet Lofoten Kulturhus. Beliggenheten til hotellet gjør det mulig for gjestene å nå en rekke turistattraksjoner til fots.

Det er reservert rom på hotellet for de som ønsker å overnatte der. Rombestilling gjøres ved påmelding. Lunsj begge dagene og middagen mandag kveld er inkludert i konferanse avgiften.

http://www.thonhotels.no/hoteller/land/norge/svolvar/thon-hotel-lofoten/

En populær reisemåte er å kombinere fly og båt. Fra Bodø kan du reise videre til Svolvær med hurtigbåt eller Hurtigruten, som legger til på kaien ved Thon Hotel Lofoten. På denne måten får du oppleve vakre Vestfjorden og "Lofothavet".

Du kan også fly direkte til Harstad/Narvik Lufthavn Evenes, også kjent som Lofoten International Airport. Fra Evenes foregår resten av transporten gjennom et fantastisk naturlandskap. Flybuss og vanlig rutebuss til og fra Evenes Flyplass stopper ved hotellet.

Det går ingen flybuss til eller fra Svolvær flyplass. Taxi tar ca. 5-10 minutter.

Ønsker du å presentere en poster?

Det er mulighet for poster presentasjon. Posteren må være i et stående A-null format.

Frist for innsendelse av abstracts til poster er: 15.02.14 til   Ingrid.Vermaase@hbv.no

 

Pris for konferansen er:

Medlem av NSF FUFF, påmelding og betaling før     15.02.14              kr. 3000,-

Medlem av NSF FUFF,  påmelding og betaling etter 15.02.14               kr. 3500,-

Ikke medlem av NSF FUFF                                                             kr. 3800,-

 

Overnatting på Lofoten Thon Hotell per natt:

Enkelt værelse kr. 1195,-

Dobbelt værelse kr. 1375,- pr. rom

 

Påmelding gjøres ved å sende følgende opplysninger som e-post til :

Ingrid Vermaase:   Ingrid.Vermaase@hbv.no

Fornavn:

Etternavn:

Arbeidssted:

Stilling:

E-post adresse:

Mobiltlf. nr.:

Fakturaadresse:

Fakturaen skal merkes med:

Er du medlem av NSF FUFF:    JA ______NEI_______     

Hvis ikke ønsker du å melde deg inn nå: JA ______NEI_______     

 

Skal du overnatte fra søndag til mandag?

NEI   _____i enkeltrom  ______ i dobbeltrom med……………………………………………………

 

Skal du overnatte fra mandag til tirsdag?

NEI   _____i enkeltrom   _____ i dobbeltrom med………………………………………………….…….                       

Møter du som representant for et forlag med bokutstilling: JA______NEI_______

 

Påmeldingen er bindende.

Spørsmål angående konferansen kan rettes til Ingrid Vermaase tlf. 48 25 59 61