Referat fra videreutdanning i Revmatiske lidelser i et livsløpsperspektiv

Av Siri Nymo Olsen, 14.01.2014

Marthe Steinsvik Restad har gått på videreutdanning i Revmatiske lidelser i et livsløpsperspektiv, og fikk stipend fra NSR-FSR til dette. Vi har mottatt et referat fra Marthe som dere kan lese.

Her kommer referat fra videreutdanningen jeg har tatt: 

 

I januar 2013 startet en gjeng med spente studenter her i Bodø på studiet Revmatiske lidelser i et livsløpsperspektiv. Det er et studie med 30 studiepoeng og er jobbet fram i et samarbeid mellom kroniskersatsingen helse nord og universitetet i nordland. Noen få falt i fra i begynnelsen men deretter var vi en stabil gjeng som holdt sammen. Vi var sykepleiere og fysioterapeuter fra hele landet med ulike erfaringer og jobber. Vi fikk umiddelbar god kjemi og stemning i klassen. Studiet var organisert slikt at vi hadde samlinger hvor vi var tilstede her i Bodø to ganger på våren og to ganger nå i høst. Ellers fulgte vi ulike moduler som ble lagt ut jevnt og trutt på Fronter som er et system universitetet bruker. Her får vi oversikt over alt vi trenger. I hver modul fikk vi nettforelesninger, presentert pensum og en oppgave på ca 6-7 sider vi skulle skrive. Vi fikk konsentrere oss om en modul i gangen, slikt ble det veldig ryddig og lett å følge med. Selv om det selvfølgelig var arbeid hele tiden med lesing av pensum og oppgaver. Men arbeidet var jevnt fordelt. Det var veldig fint organisert og ikke noe problem at vi var fra hele landet. 

 

Læringsutbyttet vi studenter skulle ha etter kurset var: 

 

ha spesialisert kunnskap om revmatiske sykdommer og de ulike behandlingsformer. 

ha inngående kunnskap om vurdering og ulike kartleggingsverktøy. 

ha kjennskap til lovverket for å sikre kvalitet på ulike behandlingstilbudene. 

ha spesialisert kunnskap om pasientforløp i et livsløpsperspektiv. 

ha inngående kjennskap til og kunnskap om tverrfaglighet og arbeid i tverrfaglige team. 

ha kunnskap om brukermedvirkning som teoretisk og praktisk begrep. 

ha inngående kjennskap til etiske teorier. 

ha avansert kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på kroniske lidelser. 

ha spesialisert kunnskap om mestring, mestringsteorier og helsefremmende arbeid. 

ha kunnskap om betydningen av sosial støtte, differensierte familier, sykdomsforståelse og 

kulturforståelse.

 

Vi har lært om alle disse punktene i studiet, alle betydningsfulle for den økte kompetansen vi skal bruke videre i jobbene våre med de revmatiske syke. 

 

De ulike modulene dreide seg om helsepolitiske og samfunnsmessige perspektiver, sykdomslære, behandlingsmetoder, tverrfaglighet, etikk, livsutfordringer for den syke, dialogen, livsmestring og kunnskapsbasert praksis. Alle store viktige tema som også naturligvis gikk litt inn i hverandre. 

 

jeg vil anbefale på det varmeste alle som jobber med revmatisk syke uavhengig av profesjon å gå dette studiet. Jeg hører rykter om at det blir flere ganger. 

 

Mvh 

 

Marthe Steinsvik Restad