Ekstranummer av "Nyhetsbrevet" - 18 mars 2009

Av NSF

Dette er , som overskriften indikerer, kun et ekstranummer og  ikke en "oppstandelse" av Nyhetsbrevet.

Styret har besluttet å sende ut et ekstranummer - 2 sider - for å informere om hva det arbeides med i faggruppen for tiden. Det legges ut her på nettsiden, og det sendes alle medlemmer pr.post. Det er å håpe at nettsidene kan "erstatte" nyhetsbrevet og at sidene blir flittig besøkt av dere. Skal vi lykkes med denne "vridningen" er vi avhengig av at sidene blir besøkt flittig.

Nyhetsbrevet besluttet GF  å legge ned  i 2008 til fordel for en mer aktiv formidling på faggruppens nettside.  Sykepleierforbundet har i lang tid arbeidet med en ny portalløsning som skal gjøre dette arbeidet enklere. Det har vært et komplisert arbeid som  trolig har funnet sin løsning. Vi har stor tro på den nye løsningen som skal lanseres i dag - 18 mars.  Den nye portalen vil gi oss mange nye funksjoner og muligheter. Det vil bli en "åpen løsning" for publikum, og en lukket løsning for medlemmer av faggruppen. Vi har også muligheter for å opprette virtuelle diskusjonsforaer og andre moderne løsninger.  Lokallagene gis også etter hvert muligheter til å etablere egne nettsider. Vår web-redaktør  Inger Skoglund arbeider for harde livet med å konvertere fra gammelt til nytt. Vi regner med å ha "full drift" på våre nettsider rett over påske. Gjør nettsiden til en av dine favoritter i nettleseren!  Har du noe du tenker bør formidles -  stort eller smått - kontakt Inger iskoglun@online.no