Vil du påvirke NSF?

Av Morten Falkenberg, 17.01.2014

Alle fylkeslag i Norge velger hver sin nominasjonskomite - også i Vestfold. Det er kanskje nominasjonskomiteen som har størst påvirkningsmulighet i forkant av valg på neste fylkesstyre.

DU VISSTE DET KANSKJE IKKE - MEN DU OG JEG OG ALLE NSF-MEDLEMMER I VESTFOLD TRENGER EN NOMINASJONSKOMITÉ!!

Hvert fjerde år velger dere, alle NSF-medlemmer i Vestfold, et fylkesstyre som skal sitte i fire år, og en landsmøtedelegasjon som skal stille på det neste landsmøtet. FØR dette valget skal gjøres må en nominasjonskomité gjøre et svært viktig arbeid. Nominasjonskomitéen består av en leder og fire medlemmer, pluss fire varamedlemmer. Nominasjonskomitéens rolle og oppgaver finner vi i NSFs vedtekthefte, i vedtektenes § 4B, samt under overskriften NSFs Lokale valgreglement. Fra vedtektene siterer vi:

  • Fylkesorganisasjonens nominasjonskomité består av leder, 4 medlemmer og 4 varamedlemmer, valgt blant de medlemmene som har tilhørighet i fylket.
  • Et verv i nominasjonskomitéen kan ikke kombineres med ansettelsesforhold i NSF.
  • Nominasjonskomitéen velges av fylkesorganisasjonens hovedtillitsvalgte senest syv måneder før valg av nytt fylkesstyre skal skje. Nominasjonskomitéen skal avgi innstilling på valg av nytt fylkesstyre og fylkesleddets delegasjon til NSFs landsmøte…

Disse valgene, ledet av nominasjonskomitéen, skal skje på NSF Vestfolds fylkesmøte som arrangeres på senvinteren 2015. Syv måneder før dette finner vi sommeren 2014. Det betyr at en nominasjonskomité bør være valgt før juni 2014, altså om ca et halvt år.

Vi trenger kandidater til en slik nominasjonskomité. Har du forslag til kandidater? På egne eller andres vegne? Har du vært i en slik komité tidligere og har lyst på jobben igjen? Eller har du rett og slett lyst på muligheten som ligger i å påvirke hvem som skal styre NSF Vestfold fremover? Eller vet du om noen som har, eller bør ha slike lyster?

Ta kontakt med din hovedtillitsvalgt eller noen av oss to rådgivere her på fylkeskontoret. Ring 33331842. Vi venter i spenning!!