Rituell omskjæring av gutter

Av Anja Hetland Smeland, 25.01.2014

Det er ingen helsemessig grunn til å omskjære små guttebarn i de nordiske landene. Omskjæring er et smertefullt inngrep og innebærer risiko for kompikasjoner. BSF samarbeider med Barneombudet, Norsk Barnelegeforening, Norsk Barnekirurgisk forening, Rådet for legeetikk og Landsgruppen for helsesøtre om dette. Nedenfor kan dere lese felles innspill.

Sier nei til omskjæring av gutter

Barnekirurgene kritiske til Høies omskjøringsforslag