Styret i BSF 2015-2017

Av Anja Hetland Smeland, 08.09.2015

Leder 

Kirsti Egge Haugstad
leder@barnesykepleierforbundet.no

Nestleder
Jorunn Tunby
nesteleder@barnesykepleierforbundet.no

Sekretær
Nina Granum Lycke
sekretær@barnesykepleierforbundet.no

Kasserer
Jeanette Terese Grønnslette
kasserer@barnesykepleierforbundet.no

Styremedlem

Anja Smeland

styremedlem@barnesykepleierforbundet.no

1.vara

Eva Carlsen