SYKEPLEIERPRISEN 2014

Av Elin Nerdahl, 27.01.2014

Sykepleierprisen skal fremme anerkjennelse for sykepleierkompetanse.

Prisen deles ut til en sykepleier, leder, forsker eller en gruppe sykepleiere som har vært med på å utvikle kvaliuteten i sykepleierfaget.

 

Har du en kollega som du mener innfrir dette? Hvis ja- da foreslår NSF Telemark at du nominerer vedkommende.