Årets sykepleier i kreftomsorg 2012

Av NSF

Prisen går til Anne Mette Carlsen fra Bodø.

Prisen går til Anne Mette Carlsen fra Bodø.
FKSs hovedstyre gratulerer så masse, Anne Mette!


Hun har sørget for at hver eneste sone har egne kreftkontakter, både i form av sykepleiere og hjelpepleiere. Hun holder stadig kurs for dem for å holde dem faglig oppdaterte, og ikke minst trygge dem på praktiske gjøremål, som sprøytepumper, kassettbytter etc.Anne Mette er kommunalt ansatt og har gjort en formidabel jobb med å heve kompetansenivået i alle soner i hjemmetjenesten i Bodø gjennom flere år.

Det er også bygd opp et eget kreftnettverk sammen med omkring liggende kommuner.

Bodø kommune er kommet langt når det gjelder kreftomsorg og også terminalpleie i hjemmet. Mye av dette arbeidet er det nettopp Anne Mette som har vært forkjemper for.

Hun har et glødende engasjement og er kreativ som få. Hennes yrkesbakgrunn fra Nordlandssykehuset har også gitt henne store fordeler i å klare å løse nærmest håpløse tilfeller i forhold til utfordrende kasus hva hjemmedød og tilrettelegging angår.

Det gjelder bare å se mulighetene og ikke begrensningene.