Intensivsykepleier Gerd Lillian Austad, fjorårets internasjonale "life keeper"

Av Elin Nerdahl, 03.02.2014

Gerd Lillian Austad ble i dag i fylkesstyremøte overrekt ett bilde- litografi av Rolf Nerli. Årsaken var fjorårets tildeling av "life keeper"- en internasjonal pris - tildelt i Serbia.