Internasjonale organisasjoner

Av NSF

EFN - European Federation of Nurses Associations
EFN representerer sykepleietjenesten og sykepleiefagets interesser på europeisk nivå. EFN er en viktig partner for NSF, i oppfølgingen av relevante saksområder innen EU/EØS. Les mer.

ICN - International Council of Nurses
ICN er en sammenslutning av sykepleierorganisasjoner fra mer enn 128 land, og representerer til sammen flere millioner sykepleiere. NSF er medlem i ICN.

EPSU - European Federation of Public Services Unions
EPSU er den europeiske føderasjonen for stat-og kommuneansatte. 215 fagforeninger er tilsluttet, med åtte millioner medlemmer. Kongress hvert femte år, der NSF har to delegater. Les mer.

ACENDIO - The Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes
ACIENDO jobber for å fremme utvikling av profesjonelt språk og nettverk for europeiske sykepleiere som er interessert i utvikling av et felles språk som beskriver sykepleiepraksis. Les mer.

WHO EURO-FORUM - European Forum of National Nurses`and Midwives`s Associations and WHO  
Forum som representerer over 6 millioner sykepleiere og jordmødre, og samarbeider tett med verdens helseorganisasjon (WHO). Fokus er saker av helsefaglig betydning for sykepleiere og jordmødre i Europa.

NOFS - Nordens Offentlig Anställdas Samorganisation
Felles organ og valgkrets for alle nordiske medlemsorganisasjoner i ISKA og EPSU. Møtes to ganger årlig. Les mer.

ISKA - Internasjonalen for stats-og kommuneansatte
ISKA er fagforeningsinternasjonalen for offentlig ansatte og representerer mer enn 20 millioner arbeidere fra 160 land. Norge representeres av Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag (NTL). NSF har siden 2007 deltatt i årlig "Health Task Force Meeting". Les mer.