Nybygg og renovering i helseinstitusjoner, ny dansk retningslinje

Av Jorunn Kari Kleiva, 20.02.2014

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer - Nybygning og Renovering.

Denne NIR om nybygning og renovering i sundhedssektoren retter sig primært mod sygehusenes infektionshygiejniske enheder, kliniske personale og ledelse, men også mod rådgiverne.

Formålet er at bygge sygehusene, så infektionshygiejnen er i fokus, rettet mod indretning, materialevalg, design og tekniske forhold, så reservoirdannelse mindskes, hensigtsmæssig adfærd fremmes og smittevejene afbrydes.