Nominasjonskomiten i Vest-Agder er valgt

Av Anne Britt Sodefjed, 26.02.2014

På HTV-konferansen 10. april 2014 ble det valgt nominasjonskomitè for Vest-Agder, med følgende resultat:

Leder: Britt Enny Haugland
Medlemmer:  Grethe Dølbakken, Unni Tvedt, Kamilla Steinsvåg og Trygve Mats Steinsland.

Fylkesmøtet, som arrangereres i februar 2015, skal velge fylkesstyre, dvs. fylkesleder, nestleder, 5 medlemmer og 5 varamedlemmer og fylkets delegater til landsmøtet

Det vises for øvrig til NSFs vedtekter "NSFs lokale valgreglement"