Årets Sykepleier 2014

Av Anne Britt Sodefjed, 22.05.2014

 Årets Sykepleier for 2014 ble Eli Torgrimsen som jobber som fagutvikler og epilepsisykepleier ved nevrologisk avdeling ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand.  Prisen ble delt ut på NSF Vest-Agders dagskonferanse som ble arrangert 12. mai på Universitetet i Agder.
Vi gratulerer hjerteligst til en flott vinner med prisen.  Les mer om juryens begrunnelse i vedlegget.