Når utskrivelsen nærmer seg

Av Anja Hetland Smeland, 22.01.2019

”Når utskrivelsen nærmer seg” er en informasjonsbrosjyre til foreldre med for tidlig fødte barn. Den er skrevet av kandidat i sykepleie, Randi Grønseth, barnesykepleier Nina Bøhle Cheetham og spesialist i barnesykepleie, Kari Raaum Hovde.

”Når et barn fødes for tidlig og blir innlagt på nyfødtavdelingen, blir barseltiden annerledes enn det du hadde forventet”, heter det blant annet i heftet.

Heftet er gitt ut av Norsk Sykepleierforbund og Barnesykepleierforbundet NSF.

Heftet er sist redigert i 2010 men er fortsatt aktuelt og kan lastes ned  her, eller bestilles fra Flisa Trykkeri, der de har et lager på 1500 brosjyrer, som kan bestilles direkte ved å sende mail til Trykkeriet