Sykepleierstudentlønn mars 2014

Av Elin Nerdahl, 07.03.2014

NSF Telemark og studentrepresentant Cathrine V. Svendsen har kartlagt sykepleierstudenters lønn og vilkår pr. mars 2014 på de ulike årstrinnene. Vedlagt dokument viser at det er store forskjeller. 18 virksomheter har gitt tilbakemelding. Det er stor variasjon i lønn!