Markering av Den internasjonale Sykepleierdagen 2014

Av Anne Britt Sodefjed, 12.03.2014

I forbindelse med Den Internasjonale Sykepleierdagen arrangerte NSF Vest-Agder en gratis fagdag på Universitetet i Agder.  135 medlemmer hadde meldt seg på, og flere av faggruppene var representert med stands. 
Først var det utdeling av Årets Sykepleierpris - se egen artikkel om vinneren Eli Torgrimsen.
Vi var så heldige å få besøk av nestleder i NSF, Solveig Kopperstad Bratseth, som hadde "Sykepleiere - en kraft for endring" som tema for sitt foredrag.
Etter lunsj var det cand.jur. og amanuensis ved Diakonhjemmets høgskolesenter, Olav Molven, som holdt foredraget "Sykepleie og faglig forsvarlighet - Om å drive forsvarlig virksomhet - Det rettslige og faglige krav til helsetjenesten."
Se foilene fra foredraget i vedlegget.