Ansatte og fylkesstyre

Av NSF

Fylkesleder:

Linda Lavik Tlf 32896653, mobil 95440453

Rådgivere:

Elise Steen  Tlf.: 32896654

Trude Hansen  Tlf.: 32896652 

Line Jørgensen Tlf: 32896656/95879027

Fylkesstyre:

Fylkesleder: Linda Lavik

Nestleder: Tom Frost

Øvrige medlemmer:

Siri E. Meyer
Gunn Kjersti Westerlund
Kristine K. Ask
Heidi N. Haugen
Anne-Grete Bjaaland

1.vara:

Kjersti Engedal

2.vara:

Hilde Steen

3.vara:

Kathy Lie

Leder lokalt fagforum:

Anita Schjøtt

Studentrepresentant:

Thea Walgren