Kontaktinformasjon

Av NSF

Fylkesleder:

Linda Lavik Tlf 32896653, mobil 95440453

Rådgivere:

Elise Steen  Tlf 32896654

Trude Hansen  Tlf 32896652 

Live B. Gusfre Tlf 32896656

 


Sankt Olavsgate 2, 3. etg.
3017 Drammen
Tlf.: 99402409

Åpningstider:
Mandag til fredag:
0800 til 1545
(til 15.00 fra 15.mai)