FFD Rogaland er fornøyd med gjennomføring og deltakelse på Nasjonal Diabetessymposium 2014

Av Torild Simensen, 25.03.2014
 

Arrangementskomiteen i FFD Rogaland er fornøyde med vel gjennomført konferanse.

Foran fra venstre: Bjørg Oftedal, Kristin Aske, Ellen Rye.

Bak fra venstre: Merete Ree Frafjord, Veronika Lea og Britt Aven. Oddny Kjølvik var ikke til stede da bildet ble tatt.