3000 medlemmer i Virke

Av NSF

Hovedorganisasjonen Virke er en nærings- og arbeidsgiverorganisasjon innen privat sektor. Det er om lag 22000 bedrifter og virksomheter som er medlemmer i Virke. NSF har partsforhold og tariffavtaler innenfor områdene spesialisthelsetjenesten, helse og omsorg, utdanning, frivillighet og kultur, kalt HUK-området. NSF organiserer i overkant av 3000 medlemmer som er ansatt i virksomheter som omfattes av Landsoverenskomstene for Spesialisthelsetjenesten, Helse- og sosiale tjenester, Virksomheter, Høyskoler eller Utdanning. NSF har ikke registrerte medlemmer innenfor Landsoverenskomstene Museer og andre kulturinstitusjoner i HUK-området.

Under "Tariffoppgjør" kan du følge med på forhandlingene i området.

 Virkes hjemmesider finner du her.