Send krav om foreldrepenger til NAV!

Av NSF

Våre tariffavtaler gir rett til full lønn fra arbeidsgiver i permisjonstiden. Arbeidstaker må likevel sende et selvstendig krav på foreldrepenger til NAV for at arbeidsgiver skal få refusjon. Dette er klart etter en lovendring av 15.juni 2007.