Innledende forhandlinger i Spekterområdet

Av NSF, 09.04.2014

Unio har i dag gjennomført de innledende forhandlingene med Spekter. Det ble oppnådd enighet og et viktig punkt vi har blitt enige om er at vi nå har ryddet opp i avtaleverket, slik at det er blitt mer brukervennlig og pedagogisk innrettet.

Når det gjelder det konkrete resultatet er det kun mindre endringer i forhold til tidligere år.

For øvrig vises det til vedlagte protokoll og overenskomst. For virksomhetene skal det nå startes opp med lokale forhandlinger. Merk dog at frister for forhandlingene ved Lovisenberg Diakonale sykehus og helseforetakene avtales senere.

Det var en god tone da forhandlingene mellom Unio og Spekter startet 9. april. F.v: Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter, og forhandlingsleder i Unio Spekter, Eli Gunhild By. By er også forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.

- Det er ikke her det store slaget står, sier Unios forhandlingsleder Eli Gunhild By. - Nå har vi lagt det første grunnlaget for de videre forhandlinger denne våren, og vi konstaterer med tilfredshet at forhandlingene er gjennomført i et godt klima. – For Unio var det viktig å få signalisert at vi i dette oppgjøret må få gjort noe med det etterslepet vi har i forhold til privat sektor fra 2013, avslutter By.

Fristene for forhandlingene er som følger:
Behov for eventuell bistand skal varsles så tidlig som mulig og innen onsdag 30. april klokken 15.00 for overenskomstordene 1 og 7 (Opera, ballett og NSB) og innen mandag 5. mai klokken 15.00 for overenskomstområde 9.

Frist for de lokale forhandlingene i område 1 – 7 settes til fredag 9. mai klokken 15.00 og tirsdag 13. mai kl. 15.00 for overenskomstområde 9.

Område 4 Lovisenberg og område 10 helseforetak fasetettes av partene på et senere tidspunkt.

Protokoll vedrørende Avtaler om Opplysings- og Utviklingsordning i Spekter

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014