Notat fra NSF Telemark vedrørende Utviklingsplanen STHF

Av Lene Topper, 10.04.2014

Utviklingsplanen ved STHF har vært ute på høring. NSF Telemark har også  levert et notat vedrørende dette. Du kan lese notatet i sin helhet her!