Nominerte til sykepleierprisen 2014

Av Lene Topper, 11.04.2014

NSF Telemark har mottatt følgende 7 kandidater til årets pris:

  • Kari Roko Tveiten, enhetsleder, Seljord disriktpsykiatriske senter STHF
  • Irene Kaspersen, enhetsleder, hjemmesykepleien Gulset 1, Skien kommune
  • Martin Ytreland, enhetsleder, Sauherad bygdeheim
  • Unni Aas, enhetsleder, Dagkirurgen Porsgrunn STHF
  • Jorunn Holth, sykepleier, Bamble legevakt
  • Anne Karin Vad, pasientkoordinator/spesialsykepleier, nyrepoliklinikken, STHF
  • Sigrid Christie, enhetsleder, bemanningssenteret STHF

Prisvinneren offentliggjøres på fagkonferansen 12. mai i Ibsenhuset i Skien