Hefte - helg og høytid

Av NSF

Her finner du link til heftet "Fritid i forbindelse med helg og høytid". Dette heftet er utarbeidet av Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Delta og Fellesorganisasjonen (FO) med den hensikt å klargjøre regelverket knyttet til arbeid og fritid i forbindelse med helg og høytid.

Hefte - helg og høytid