Slides frå vårmøtet 2014.

Av Kai-Gunnar Lillefosse, 05.05.2014

Vårkurs for Nyresykepleiere 2014:

Nyresvikt og ernæring, KEF Haaland og Aas.

Ramadan, S.Abedini

Øycelletransplantasjon, H. Scholz

Diabetesføtter og sår, A.Steen

Posttransplantasjonsdiabetes, M. Maurstad

Diabetes og den nyresyke, S.Ayub

Transplantasjon til diabetespasienter, T.Jenssen

Dialyserapporten. Helsedirektoratet