Jordmorforbundet NSF er i mot omskjæring av gutter

Av Linn Holberg, 16.05.2014

20. mai er det høring om "lov om rituell omskjæring av gutter" og Jordmorforbundet NSF skal sammen med Helsesøstergruppen og Barnesykepleierne delta i debatten på stortingets komitehus i Akersgata

Argumentet som blir brukt for å innføre lov om rituell omskjæring av gutter, er å sikre at gutter ikke utsettes for unødvendig risiko ved å gi dem et offentlig tilbud. Vi mener dette argumentet ikke holder mål da lovforslaget gjør friske barn til pasienter, og utsetter dem for et irreversibelt, smertefullt og risikofylt inngrep uten deres eget samtykke.

høringsprogrammet kan man se at leder for barnesykepleierne, Anja Smeland, Nestleder i Jordmorforbundet, Trude H. Bjørndalen og leder for helsesøstrene, Kristin Sofie Waldum skal delta med sine innspill fra kl. 10.35 til 10.45.  

I tillegg til NSF skal Barneombudet, Norsk Barnlegeforening, Den Norske Jordmorforening, Human-Etisk forbund og Stopp omskjæring delta i høringen. 

NSF har tidligere sendt inn høringssvar og vi har ganske nylig forfattet et tilleggsbrev hvor det kommer tydelig frem hvor NSF står i saken om omskjæring av guttebarn. Begge kan du lese under. I en kronikk i Aftenposten 18. oktober 2013 hvor blant annet helsesøstergruppen og barnesykepleierne var medforfattere, kan man også lese om hvorfor vi mener omskjæring av gutter er feil.

NSF mener altså at lovforslaget er i strid med flere artikler i Barnekonvensjonen og ivaretar ikke barns rettigheter. Det bør innføres en aldersgrense for rituell omskjæring av gutter.