Årets leder 2014

Av Inger Stulen, 19.05.2014

Stian Aas fikk NSF-Vestfolds lederpris 2014. Han har sitt arbeid ved
LAR-utdelingen i Tønsberg kommune

Prisen består av diplom, et gavekort på kr. 5000,- og et litografi av kunstneren Åke Berg.

Stian Aas hadde desverre ikke anledning til å delta under utdelingen av prisen som fant sted på fagdagen i auditoriet på sykehuset i Vestfold 12.mai i år, men var med oss på telefon under utdelingen. 

Forslagsstiller på vegne av de ansatte: Sara Lund Kristoffersen

 NSF - Vestfold gratulerer!

Les juryens begrunnelse her:

Kandidaten beskrives som en autoritær og inkluderende leder som er lett å respektere og en tydelig fagperson som de ansatte ser opp til. Vedkommende har alltid brukerens beste som intensjon og forventer også at de ansatte skal ha det. På arbeidsplassen legges det opp til faglige diskusjoner og refleksjoner og de ansatte blir hele veien utfordret på å reflektere over egne handlinger. Vedkommende er flink til å se de ansattes sterke sider og tilpasser oppgaver individuelt etter kompetanse, interesse og erfaring og gir de ansatte rom for å vokse som fagpersoner.

Kandidaten opprettet tilbudet Feltpleien i Tønsberg kommune for nærmere 12 år siden. I 2011 ledet han et skadereduserende substitusjonsprosjekt for opoidavhengige som falt utenfor det ordinære LAR-tilbudet. I 2013 åpnet LAR-utleveringen der vedkommende er daglig leder. Både ansatte og brukere fikk delta i arbeidet med oppbyggingen av dette tilbudet. Tilbakemeldinger fra brukere, samarbeidspartnere, kommunen, fylkesmannen og spesialisthelsetjenesten er udelt positive. Dette takket være lederens inkluderende, faglig sterke og nennsomme person.

 

Stian Aas er vinner av årets lederpris!