Årets sykepleier 2014

Av Inger Stulen, 19.05.2014

Årets sykepleierpris gikk til Karin Ausen som til daglig arbeider ved hjertepoliklinikken/atrieflimmerpoliklinikken på Sykehuset i Vestfold.

Prisen består av diplom, et gavekort på kr. 5000,- og et litografi av kunstneren Åke Berg og ble overrakt av fylkesleder Lisbeth Rudlang under fagdagen på Sykehuset i Vestfold12.mai.

Forslagsstiller var Kari Korneliussen

Her er juryens begrunnelse for tildelingen av prisen:

 

Dette er en sykepleier som stiller store krav til seg selv. Hun følger de yrkesetiske retningslinjene, holder seg oppdatert på forskning, utvikling og dokumentert praksis innenfor eget funksjonsområde. Hun tar et faglig etisk og personlig ansvar i sin utøvelse av sykepleie.

Hun utfører sykepleie av høy kvalitet, har respekt for kollegaer og andres arbeid, gir veiledning og støtte.

Hun har hatt hovedansvaret for å bygge opp hjerteflimmerpoliklinikken på SiV og er blitt en ”frontfigur” i det Norske kardiologiske miljøet, dette for hennes pionerarbeid i sykepleier drevet atrieflimmerpoliklinikk.

 Kandidaten har en stor del av æren for at SiV har fått en anerkjent og velfungerende hjerteflimmerpoliklinikk. I tilegg til høy faglig kompetanse er hun en god formidler til pasienter og pårørende. Hun har foruten individuelle samtaler, jevnlig gruppeundervisning til pasienter og pårørende om det å leve med atrieflimmer

Hun er populær å hospitere hos. I tillegg til studenter som tar videreutdanning i kardiologisk sykepleie kommer det sykepleiere fra hele landet og hospiterer for å starte opp atrieflimmer poliklinikk på eget sykehus. Kandidaten har høy kompetanse og mye erfaring, bidrar med dette innad på kardiologisk seksjon for både leger, sykepleiere og studenter. 

Karin Ausen er en verdig vinner av årets sykepleier pris!

NSF-Vestfold gratulerer!