Enighet mellom NSF og Spekter

Av NSF, 20.05.2014

Norsk Sykepleierforbund har i dag oppnådd enighet i lønnsforhandlingene med Spekter. Sykepleiere og spesialsykepleiere/jordmødre sikres et generelt tillegg på 3,5 prosent, og det er avtalt at sykepleiere under videreutdanning skal ha minimum 80 prosent lønn.

Det er avtalt sentrale tillegg, og partene har blitt enige om at det skal gjennomføres lokale forhandlinger i helseforetakene. 

Sykepleiere og spesialsykepleiere/jordmødre sikres et generelt tillegg på 3,5 %. Minstelønnssatsene er hevet tilsvarende, likevel slik at 10-årstrinnet heves mer, med henholdsvis 22 000 for sykepleier og 25 000 for spesialsykepleier/jordmor.

Nye minstelønnssatser heves til følgende nivåer pr. 1. juli 2014:

 

0

4

8

10

Sykepleier

369 000

376 000

388 000

425 000

Spes.sykepl./
jordmor

396 000

406 000

423 000

465 000

- Innretningen på oppgjøret så langt er bra. Vi er imidlertid skuffet over at vi ikke har fått uttelling for vårt krav vedrørende økte ulempetillegg. Norsk Sykepleierforbund krevde omgjøring av lørdags- og søndagstillegg til prosentvise tillegg, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

I årets oppgjør har partene avtalt at når arbeidsgiver har vurdert behovet for videreutdanning og inngått avtale med arbeidstaker om permisjon til utdanning, skal sykepleiere under videreutdanningen ha minimum 80 % av lønn. Viktig med dette er at man fortsatt er å regne som arbeidstaker mens man er under videreutdanning/spesialisering, med de rettigheter det gir i forhold til i dag.

- At vi nå har fått til noe sammen med Spekter når det gjelder lønn under videreutdanning, er en seier både for oss og helseforetakene, fortsetter By. Slik det er nå, tilbyr de fleste helseforetak kun stipend mens man er under videreutdanning, og da på betydelig dårligere vilkår.

- Vi kom ikke til enighet med Spekter om egen stillingskode for mastergrad. Det er vi skuffet over, sier hun.

- Hva dette oppgjøret innebærer av total økonomi, vet vi ikke før partene lokalt er ferdig med sin del av prosessen. Først da kan vi gjøre opp endelig status, sier By. 

Nå fortsetter forhandlingene lokalt i de enkelte foretakene.

– Forhandlingene har vært krevende til nå, men vi har tro på at den gode tonen de har vært ført i, kan videreføres når forhandlingene nå fortsetter lokalt. Gode prosesser med reelle forhandlinger er nøkkelord for meg, avslutter By.

Frist for gjennomføring av de lokale forhandlingene avtales senere.

Protokoll A2 - Spekter helse
Protokoll A2 - Lovisenberg