Sentralt lønnsoppgjør 2014 i Spekter-området (sykehus)

Av Morten Falkenberg, 26.05.2014

Klikk på overskriften, så finner du et skjema som viser resultatet etter den sentrale enigheten mellom NSF og Spekter 20.mai. Det skal de nærmeste ukene forhandles lokalt i helseforetakene.

Lønnsoppgjøret Spekter 2014 Informasjon Vestfold

Oppdatert 19.09.14: Her finner du Overenskomsten mellom Spekter og NSF (med NSFs kommentarer) for perioden 2014-2016:

https://www.nsf.no/Content/1929161/seefile

Lokale forhandlinger ved SiV er gjennomført på overordnet nivå før sommeren. I høst fordeles de fremforhandlede midlene ute i klinikkene, basert på den protokoll partene kom frem til før sommeren.