Sentralt lønnsoppgjør 2014 i Statlig tariffområde

Av Morten Falkenberg, 10.06.2014

Klikk på overskriften for å komme til side med link til informasjon om årets resultat, samt link til ny hovedtariffavtale 2014-2016 slik den kommer frem av riksmeklerens møtebok

Klikk på denne linken: https://www.nsf.no/vis-nyhet/1568546/Losning-i-staten:-Totalramme-paa-droyt-33-prosent

Oppdatert 19.09.14: Her finner du flere dokument/hjelpemidler til årets lokale forhandlinger i statlige virksomheter, som skal være avsluttet innen 31. oktober:

https://www.nsf.no/vis-artikkel/1675513/Lokale-lonnsforhandlinger-i-Staten-2014