Tariffoppgjøret 2014

Av NSF, 16.06.2014

NSF og Virke møttes 12. og 13. juni 2014 til forhandlinger av landsoverenskomstene for: helse- og sosiale tjenester, utdanning, høyskoler og virksomheter. Partene kom til enighet om et anbefalt forslag som legges frem for forbundsstyret.

Les protokollen her

Det økonomiske resultatet er på linje med resultatene i stat og kommune. Partene er videre enige om endringer og tilpasninger av overenskomstteksten i tråd med resultatet i de sammenlignbare tariffområdene.