På Pulsen juni 2014

Av Elin Nerdahl, 25.06.2014

Sommerutgaven av På Pulsen kommer i postkassen en av de nærmeste dagene.

Det er to redaksjonelle feil i bladet:

På side 4 under Sykehussektoren- Spekter står det i første prikkpunkt: Generelt tillegg på 3,5 prosent. Det er sykepleiere og spesialsykepleiere/jordmødre som sikres et generelt tillegg på 3,5
prosent. Øvrige medlemmer som omfattes av overenskomsten skal sikres et tillegg på minimum 2 prosent. Vi beklager utydeligheten.

På side 6 under Lokal nominasjonskomite Telemark står Nina Auran som medlem i komiteen. Det er feil Korrekt er Eva Margrethe Klever, Notodden kommune. Vi beklager feilen.